Serwer SKOS

Informacje o serwerze SKOS (Moodle) dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego: